Ajankohtaista

8/2018, 3/2020
Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle.

Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin.
Ilmoitus kannattaa tehdä varsinkin Covid-19 johdosta.